Gimnazjum w Unii Europejskiej


Rok szkolny 2007/2008"W IMIĘ OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO"

     Nasze gimnazjum jest jedyną szkołą w województwie, która przystąpiła do konkursu "W imię obywatelstwa europejskiego". Konkurs zorganizowała Rada Generalna Departamentu Gironde. W związku z konkursem gościliśmy w naszych progach dwóch europejskich pisarzy: Hiszpana Jose Manuela Fajardo i Belga Stefana van den Bremta. Spotkania pisarzy z uczniami były okazją do rozważań nad problematyką tożsamości europejskiej. Zdjęcia i artykuł poświęcony tej wizycie znajdziecie w zakładce "Wydarzenia".


FRANCUSKIE ŚLADY W POLSKIM SZCZECINIE

    Mało kto wie, że Szczecin był przez krótki czas (na początku XIX wieku) pod panowaniem Francuzów. Było to w czasach napoleońskich, kiedy miasta pruskie (a do nich należał też Szczecin) poddawały się kolejno armii cesarza. Jednak Francuzi byli obecni w naszym mieście już wcześniej. Osiedlili się tutaj w XVIII wieku uciekając przed prześladowaniami religijnymi w swoim kraju. Było wśród nich wielu świetnych rzemieślników, którzy przyczynili się do rozwoju gospodarczego miasta.
    Pierwszą placówką dyplomatyczną w Szczecinie po II wojnie światowej był konsulat ...francuski.
    A dziś Agencja Konsularna Francji w Szczecinie mieści się w naszym najbliższym sąsiedztwie - w Wyższej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4.

    Pierwsi Francuzi osiedlili się w Szczecinie w I poł. XVIII w. Sprowadził ich Fryderyk Wilhelm I - król pruski. Byli wśród nich przemysłowcy, kupcy, rzemieślnicy. Mieli własny sąd, szkołę, parafię. Byli zwolnieni z podatków i innych ciężarów. Gmina francuska przetrwała do 1945 r. Siedziba gminy mieściła się na placu Żołnierza 5.
    W 1806 r. potężna pruska twierdza Szczecin poddała się bez walki francuskiej kawalerii marszałka Lasalle’a. Kapitulację podpisano w Mierzynie.

    XII-wieczny kościół w Mierzynie na pewno był świadkiem tego wydarzenia.

    Średniowieczny kościół w szczecińskiej dzielnicy Krzekowo pamięta zapewne żołnierzy francuskich z okolicznych obozów wojskowych. Mieszkańcy Szczecina nie byli zachwyceni ich obecnością. Miasto musiało zapłacić kontrybucję i brać udział w blokadzie kontynentalnej Anglii.

    Wzgórze Napoleona zostało usypane przez żołnierzy francuskich w 1808 r. z okazji 39 urodzin cesarza. Kilka lat później, po klęsce Francji, Prusacy postawili na wzgórzu kolumnę na cześć poległych w wojnach z Napoleonem pruskich żołnierzy. Zmienili wówczas nazwę wzgórza na Niemiecka Góra.

    W 1871 r. Francuzi przegrali wojnę z Prusami. Na Krzekowie powstał obóz dla 17 tys. jeńców. 660 z nich zmarło. 244 pochowano na cmentarzu wojskowym, który urządzono w okolicy dzisiejszego osiedla Zawadzkiego. Przypominają o tym nagrobek z krzyżem i tablicą pamiątkową przy ulicy Litewskiej.

    W budynku przy ul. Wielkopolskiej 19 znajdował się po wojnie Konsulat Francuski. Działał do 1951 r. Został zlikwidowany po tzw. aferze Andre Robineau. Był to pracownik konsulatu aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Skazany na 12 lat więzienia został wydalony do Francji po 3 latach. Zamknięto wówczas nie tylko francuską placówkę dyplomatyczną, ale i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej.    W tym budynku mieści się Agencja Konsularna Francji w Szczecinie. Konsulem Honorowym jest pan dr Włodzimierz Puzyna.

    Francuskie ślady w Szczecinie tropiły: Agnieszka Bernardelli i Anna Godycka-Ćwirko.POLSKA W STREFIE SCHENGEN
    W nocy z 20 na 21 grudnia 2007 roku Polska wraz z innymi krajami „nowej Unii” przystąpiła do układu z Schengen. Oznacza to, że nie będą odbywały się odprawy paszportowe pomiędzy krajami Wspólnoty. Wraz z rodziną postanowiłem wziąć udział w tym historycznym wydarzeniu na przejściu granicznym w Lubieszynie.    O godz. 23.15 wszyscy wsiedliśmy do samochodu i udaliśmy się w stronę granicy. Po drodze widzieliśmy bardzo dużo samochodów jadących w tym samym kierunku. Spodziewaliśmy się, że będzie wielu chętnych, ale to, co zobaczyliśmy na miejscu, przerosło nasze oczekiwania. Oczywiście im bliżej granicy, tym mniej miejsca na zaparkowanie, więc musieliśmy zostawić samochód kilkaset metrów wcześniej. Chwilę później zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przy tablicy z napisem „Przejście graniczne Lubieszyn”.

    Z trudem dotarliśmy w pobliże budki granicznej, przy której miała się odbyć ostatnia odprawa. Z głośników można było usłyszeć przemowy prezydenta Szczecina i przedstawiciela strony niemieckiej. W powietrzu wyczuwalna była atmosfera święta, a Polacy ubrani w biało – czerwone stroje śpiewali hymny Polski i Unii Europejskiej.    Wreszcie nastąpił moment kulminacyjny, kiedy odprawiony został ostatni samochód, a komendant Straży Granicznej złożył meldunek. Wtedy wszyscy z radością przeszliśmy na stronę niemiecką, gdzie czekał na nas pokaz fajerwerków. Można było zaobserwować wspólną radość naszych rodaków i obywateli Niemiec, a niejeden szampan wystrzelił.


    W drodze powrotnej mama opowiadała o tym, jak trudno było za czasów PRL-u dostać paszport. Wszyscy wrócili do domu przejęci ciesząc się, że i my mogliśmy wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu.    tekst i zdjęcia: Bartosz Pacholski, kl. II A

    
VI edycja programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”


    Po raz kolejny już przystąpiliśmy do programu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Tym razem naszym głównym zadaniem będzie opracowanie dwóch gazetek tematycznych. Spośród proponowanych tematów wybraliśmy:

    1 „Nasze projekty wymiany młodzieżowej z wybranymi krajami Unii Europejskiej jako element poznania kultur.”
    2 „Ekologia w Europie – wybór przyszłości.”

    Nasi szkolni dziennikarze już przystąpili do pracy: zbierają informacje, przygotowują materiały.Koordynatorami programu w szkole są panie: Ewa Głąbińska i Joanna Sienkiewicz.

    
JESTEŚMY SZKOŁĄ PARTNERSKĄ


    W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego "Rozwój miast w dorzeczu Odry i Garonny". Jest to projekt, realizowany w ramach programu Comenius wspólnie ze szkołą z Bordeaux we Francji. College Cassignol ( to nazwa tej szkoły) jest koordynatorem całości. Nasza szkoła pełni rolę szkoły partnerskiej. Nad całym projektem będziemy pracować przez 24 miesiące. A już w tym roku szkolnym planowana jest wizyta w Bodeaux. Jednak zanim osobiście przedstawimy kolegom z Francji nasze miasto, sami musimy je lepiej poznać. Dlatego zgłębiamy tajemnice szczecińskiej historii, przyrody, architektury, gospodarki.... Jednym słowem - Szczecin w dziesięciu odsłonach. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego projektu zajrzyj do działu Comenius.


Rok szkolny 2006/2007
WIOSNA W EUROPIE


       21 marca, z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, odbyła się w naszej szkole impreza pod hasłem "Wiosna w Europie". Poszczególne klasy miały przygotować prezentacje dotyczące wiosny w różnych kontekstach - klasy I-sze -zwyczaje w Polsce, klasy III-cie - wiosnę w różnych dziedzinach sztuki. Klasy II-gie otrzymały szczególne zadanie- miały "wiosennie" zaprezentować naszych sąsiadów ( Czechy, Słowacja, Litwa), którzy razem z Polską przystąpili do Unii Europejskiej oraz dwa nowe kraje członkowskie, czyli Bułgarię i Rumunię.

     Klasa II A przedstawiła walory krajobrazowe Słowacji, zachęcając do jej odwiedzenia, szczególnie wiosną; klasa II B opowiedziała o bułgarskich wiosennych zwyczajach ludowych i martenicach-symbolach-amuletach, którymi Bułgarzy obdarowują się 1 marca (początek bułgarskiej wiosny); klasa II C zaprezentowała charakterystyczne dla Litwy stroje i potrawy; klasa II D przypomniała rumuńskiego księcia Drakulę, a klasa II E - popularnych bohaterów czeskich kreskówek - Rumcajsa i Krecika.

     Na stoiskach wszystkich klas można było obejrzeć przewodniki, foldery, mapki i inne materiały dotyczące prezentowanych krajów, a także skosztować potraw, które miały wzmocnić osłabione po zimie organizmy turystów, np. bułgarską sałatkę szopską, czeskie knedliki czy litewskie ciasto.

     Słodką nagrodę za najlepiej przygotowaną prezentację otrzymała klasa II C.

     
     
         Przystąpiliśmy do V edycji programu edukacyjnego "Moja szkoła w Unii Europejskiej".

    "Zbliżająca się 50 rocznica podpisania Traktatu Rzymskiego oraz tocząca się w państwach członkowskich debata na temat przyszłości Unii Europejskiej jest okazją do refleksji na temat Wspólnej Europy oraz nad postanowieniami Traktatu Rzymskiego, który pomimo upływu czasu oraz modyfikacji i uzupełnień wprowadzanych przez późniejsze traktaty, jest wciąż podstawą systemu prawnego oraz systemu podejmowania decyzji w UE." - piszą organizatorzy, czyli Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

    Postaramy się dowiedzieć czegoś więcej na temat postanowień Traktatu Rzymskiego i jego autorów.


Rok szkolny 2005/2006MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ PO RAZ CZWARTY


     Przystąpiliśmy do IV edycji programu „ Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Tym razem celami programu są:
 • ukazanie szans i perspektyw dla młodzieży w rozszerzającej się Unii Europejskiej
 • zrozumienie procesu integrowania się państw i jego znaczenia dla kierunków rozwoju Unii Europejskiej w przyszłości
 • kształtowanie postaw obywatelskich i zainteresowanie sprawami o zasięgu ogólnoeuropejskim.
    Przez kilka następnych tygodni będziemy podejmować działania służące realizacji programu. Mamy nadzieję, że nie tylko utrwalimy posiadaną już wiedzę na ten temat, ale i poszerzymy swoje wiadomości.

Rok szkolny 2004/2005


GDZIE STUDIOWAĆ?

    „Wejście Polski do Unii Europejskiej daje Ci możliwość studiowania poza Ojczyzną. Które z państw UE wybrał(a)byś w tym celu? Swój wybór uzasadnij przynajmniej w 1 zdaniu.” - taką ankietę przeprowadziliśmy wśród uczniów naszego gimnazjum. Poprzedziliśmy ją prezentacją najbardziej znanych uczelni europejskich przygotowaną w formie plakatów przez uczniów klas drugich i trzecich. Oto wyniki sondażu:
    W ankiecie wzięło udział 315 osób (na 345). Wskazały one 14 krajów UE, w których chciałyby w przyszłości ewentualnie studiować. Wśród wymienionych państw znalazła się także Polska (od roku w UE), ponieważ nie wszyscy zamierzają opuścić nasz kraj. Najbardziej patriotyczną klasą okazała się I D, ale Polskę wymieniano też w kl. I B, I E, II B i we wszystkich klasach trzecich.
    Polska była zresztą jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, który pojawiał się wśród odpowiedzi. Poza tym królowała Europa Zachodnia. A oto szczegóły:
          
 1. Wielka Brytania – 161 głosów         
 2. Niemcy - 57 głosów         
 3. Francja - 27 głosów         
 4. Polska - 16 głosów         
 5. Włochy - 12 głosów         
 6. Hiszpania - 10 głosów         
 7. Holandia - 8 głosów         
 8. Szwecja - 8 głosów         
 9. Grecja - 4 głosy         
 10. Irlandia - 4 głosy         
 11. Finlandia - 3 głosy         
 12. Belgia - 2 głosy         
 13. Dania - 2 głosy         
 14. Luksemburg - 1 głos
    W uzasadnieniach wyboru pojawiała się przede wszystkim znajomość (lub chęć doskonalenia) języka angielskiego bądź niemieckiego, wysoki poziom uczelni na zachodzie, większe możliwości znalezienia pracy, lepsze perspektywy na przyszłość. Często wskazywano także na fakt posiadania rodziny w danym państwie, ale również na takie czynniki, jak: piękno kraju (np. Francja, Włochy, Hiszpania), zainteresowanie starożytnością (Grecja), mili, sympatyczni mieszkańcy (Irlandia), czystość (Szwecja), bliskość Polski (Niemcy) czy po prostu chęć poznania nowych miejsc.
    Dziękujemy wszystkim za odpowiedzi na naszą ankietę. Mamy nadzieję, że Wasze plany edukacyjne zostaną kiedyś zrealizowane.

Renata Perz – opiekun sekcji naukowej SU
    29 października 2004 roku w Rzymie odbyła się ceremonia podpisania Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Traktat Konstytucyjny i Akt Końcowy zostały podpisane przez szefów państw i rządów 25 państw członkowskich UE. Czy było łatwo doprowadzić do tego wydarzenia? Chcesz wiedzieć, o co się spierano? Co mimo wszystko, połączyło zainteresowane państwa?
Obejrzyj naszą prezentację! Przeczytaj preambułę!

>>>OBEJRZYJ<<<lub...:::POBIERZ:::...Kto pracował nad konstytucją Unii?
Czy Polacy mieli wpływ na jej kształt?
W jaki sposób Traktat Konstytucyjny będzie zatwierdzany?

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT KONSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ!

ROZWIĄŻ NASZ TEST!!

POWODZENIA!!!

>>>OBEJRZYJ<<<lub...:::POBIERZ:::...
    10 marca, w czwartek odbył się Szkolny Konkurs pod nazwą “Wokół unijnej konstytucji”. Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą na temat prac nad konstytucją Unii Europejskiej oraz jej najważniejszych ustaleń. Przygotowując się do konkursu korzystali z materiałów opracowanych przez uczennicę kl. III C Kasię Popławską.
    Oto wyniki rywalizacji :
 1. HANNA ŁAPOTT - KL. III A    16,5 p.
 2. MICHALINA MIRECKA - KL. I E    12,5 p.
 3. MONIKA ANWEILER - KL. I E    11,5 p.
 4. ANNA KOPYLA - KL. III D    10,5 p.
 5. PIOTR JURKSZTOWICZ - KL. III A    6,5 p.
 6. ADAM ŁOPUSZKO - KL. III A    5,5p.
 7. MICHAŁ TRUCHEL - KL. III A    1 p.

Przystępujemy do kolejnej, trzeciej już, edycji programu „ Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
W tym roku zwrócimy uwagę na takie tematy, jak: konstytucja Unii Europejskiej, podstawowe wolności i system wartości w UE, zasady kształcenia się młodzieży z krajów członkowskich Unii oraz korzyści dla Polski wynikające z możliwości kształcenia się obywateli polskich w innych krajach UE.

Czy warto było...?

 

                    Dnia 11 listopada 2004 roku razem z Panią Wicedyrektor Marią Biernat i Panią Beatą Urbanowicz oraz koleżanką z klasy 1 B wybrałam się do Zielonej Góry na „Regionalną polsko-niemiecką giełdę szkół”. Na miejsce dojechałyśmy szybko i bezpiecznie. Następnie zakwaterowałyśmy się w Zielonogórskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Po otrzymaniu kluczy udałyśmy się do swoich pokoi, aby móc troszeczkę odpocząć i rozpakować się. Gdy wybiła godzina 16.00 wszyscy poszliśmy na salę gimnastyczną. Po przekroczeniu jej progu każdego z uczestników giełdy czekało bojowe zadanie. Tym zadaniem było rozstawienie swojego stoiska, które miało zachęcić do współpracy z NAMI! Od razu zabrałyśmy się do pracy. Nasze stoisko z minuty na minutę przybierało coraz piękniejszy wygląd. Kiedy wszystko było już dopięte na ostatni guzik wyruszyliśmy na obiadokolację. Po skonsumowaniu posiłku, z powrotem udaliśmy się na halę. Na hali wysłuchaliśmy oficjalnej części giełdy, a następnie razem z Moniką zaprezentowałyśmy w postaci występu artystycznego naszą szkołę, czyli Gimnazjum 10. Wszystkim bardzo się podobało, oklaskom nie było końca. Po prezentacjach szkół, każdy udał się do swoich stoisk i do późnych godzin wieczornych „reklamował” swoją szkołę.
Gdy zrobiło się już całkiem ciemno wróciliśmy do ODN-u, ale wcześniej jeszcze pożegnaliśmy się z Panią Marią Biernat, która musiała nas opuścić. Po dniu pełnym wrażeń i niespodzianek szybko zasnęłyśmy. Rano obudziły nas hałasy docierające z korytarza, przykro mi o tym mówić, ale tak głośno zachowywali się nasi koledzy z Niemiec. Nie mogli uszanować tego, że my POLACY jeszcze śpimy! Po głośnej pobudce zeszłam z koleżanką na śniadanie. Kiedy wszyscy goście już zjedli śniadanie, znów spotkaliśmy się w auli, aby dokończyć prezentacje poszczególnych szkół. Po nich każdy z nas został przydzielony do jakiejś grupy warsztatowej. Ja z Moniką znalazłyśmy się w grupie teatralnej, natomiast Pani Beata Urbanowicz znalazła się w grupie plastycznej. Nasza grupa stworzyła historyjkę pokazującą miłość Polki i Niemca oraz skoki narciarskie z zabawnym komentarzem. Oczywiście w skokach role głównych sportowców „zagrali” Adam Małysz i Martin Schmidt. Zakończeniem naszej scenki była przyjaźń polsko-niemiecka, która ukazywała, że na świecie nie ma żadnych granic. Po ciężkiej pracy w grupach warsztatowych poszłyśmy na kolacje. Po niej czekała nas niespodzianka ze strony organizatorów. Niespodzianką tą był wieczorny spacer po Zielonej Górze wraz z przesympatycznym przewodnikiem. Potem czekała nas kolejna niespodzianka. Tym razem była to dyskoteka. Wszyscy świetnie się bawili, miód i wino pili. To oczywiście żarty, ale prawdą jest, że dyskoteka się udała. Po zabawie, która trwała prawie do białego rana, powróciliśmy do swoich pokoi i bardzo szybko, ze zmęczenia, zasnęliśmy. Rano, po śniadaniu już ostatni raz w trakcie trwania giełdy, udaliśmy się do swoich grup warsztatowych, aby „dopiąć na ostatni guzik” projekty. O godz. 11.00 na sali gimnastycznej każda z grup zaprezentowała to, co stworzyła. Po oficjalnym zakończeniu giełdy zaczęłyśmy razem z p. Urbanowicz w oczekiwaniu na Panią Wicedyrektor, składać nasze stoisko. Gdy skończyłyśmy pracę dumne z siebie (wiele osób może zadać sobie teraz pytanie dlaczego?) udałyśmy się na ostatni obiad w takim gronie. Gdy zjadłyśmy posiłek, wsiadłyśmy do samochodu, pożegnałyśmy się z Zieloną Górą i ruszyłyśmy w stronę naszego rodzinnego Szczecina...
                   Według mnie stoisko naszej szkoły (Gimnazjum nr 10) prezentowało się najoryginalniej i najładniej. Wiele szkół i osób potwierdziło to poprzez miłe słowa kierowane do nas. Uważam, że bardzo fajnie jest uczestniczyć w takich giełdach, ponieważ można poznać wielu ciekawych ludzi oraz z dumą reprezentować swoją szkołę na tak ważnej uroczystości.

Paula Bieczyńska, kl. 1a


A oto wygląd stanowisk szkół z Polski, Niemiec oraz naszego Gimnazjum nr 10.

Rok szkolny 2003/2004

KTO Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ ?

 

                    8 czerwca był w naszej szkole dniem sportowo- europejskim. Zorganizowaliśmy igrzyska nowych państw unijnych.  Uroczystego otwarcia dokonały panie dyrektor- Danuta Głowacka i Maria Biernat.

                   W pierwszej części uroczystości przypomnieliśmy sobie „stare” państwa unijne.

 Klub Młodego Humanisty zaprezentował sztukę o perypetiach Jaśka, który chcąc zostać prawdziwym Europejczykiem wyrusza w długą podróż po 15 krajach Unii Europejskiej. W czasie swej wycieczki Jasiek dokładnie analizuje zalety i wady każdego państwa. Podoba mu się kankan, ale nie gustuje we francuskiej kuchni; podziwia niemieckie autostrady, ale nie jest aż takim miłośnikiem czystości; chciałby wraz z Finami poszaleć na nartach, ale wątpi w swoją kondycję; podobają mu się ogniste Hiszpanki, ale nie krwawa corrida; itd. ...  .W końcu dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie mu jednak w Ojczyźnie. Po powrocie nasz bohater ze zdumieniem dowiaduje się, że w czasie jego nieobecności Polska została przyjęta do Unii.

                    W dalszej części poszczególne klasy prezentowały państwa, które wraz z Polską wstąpiły 1 maja do Unii Europejskiej. Przypomnieliśmy więc sobie najważniejsze informacje o Estonii (kl. VI a i b), Słowacji( kl. I d ) i Malcie( kl. II d ), poznaliśmy kuchnię Węgier ( kl. I a ) i Łotwy ( kl. I c ), dowiedzieliśmy się z czym najczęściej kojarzą się  Czechy ( kl. II b ), a z czym powinniśmy kojarzyć mało znaną Słowenię ( kl. II c ), obejrzeliśmy taniec litewski (kl. I b) i relację z narodzin Wenus na Cyprze ( kl. II a ).

                     Po prezentacji rozpoczęły się zawody sportowe. Reprezentanci poszczególnych krajów  rywalizowali ze sobą w takich konkurencjach, jak: rzut lotką do tarczy, rzut piłką lekarską, slalom rowerowy, strzał na bramkę, rzuty osobiste do kosza, skok wzwyż oraz wyścig z przeszkodami. Doping publiczności sprawiał, że zawodnicy wznosili się na wyżyny swoich możliwości. Szczególnie wielkie emocje wzbudził konkurs skoku wzwyż, którego zwycięzcami po zaciętej rywalizacji  zostali: wśród dziewcząt reprezentantka Łotwy – Ewa Makowska, a wśród chłopców zawodnik Cypru – Filip Dobosz.

A oto najlepsi zawodnicy w pozostałych konkurencjach: rzut lotką do tarczy – Małgorzata Nieczogłomska ( Estonia ) i Andrzej Kowalewski ( kl. III c ) ; rzut piłką lekarską – Agata Sierakowska ( Słowenia), Patryk Loza (kl. III c ); slalom rowerowy – Irena Kośmińska

( Estonia ) i Dawid Furmanek ( Cypr); strzał na bramkę – Marta Lipińska ( Węgry ) i Rafał Rojewski (kl. III c) ; rzuty osobiste do kosza – Kamila Juszczyk ( Słowenia), Sebastian Kosiacki ( Malta) . 

Mistrzowie poszczególnych konkurencji nagrodzeni zostali złotymi medalami, a wspaniały puchar za zwycięstwo drużynowe odebrała Malta.

                   Które z nowych państw unijnych naprawdę jest najlepsze ? O tym  przekonamy się niedługo, podczas igrzysk olimpijskich w Atenach. Mamy nadzieję, że będzie to Polska!

 

***********

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

 

    7 czerwca zorganizowaliśmy wybory do Parlamentu Europejskiego. Mogli wziąć w nich udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Aby przystąpić do głosowania należało okazać komisji wyborczej ważną legitymację szkolną. Niżej prezentujemy wyniki wyborów.

 

 

Ilość uczniów:

300

Oddanych głosów:

150 (50%)

Głosów ważnych:

144 (96%)

Głosów nieważnych:

6 (4%)


Wyniki głosowania

 

1. 

Platforma Obywatelska

57

(39%)

 

 

2. 

Polska Partia Pracy

3

(2%)

 

 

3. 

Samoobrona

25

(17%)

 

 

4. 

Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

5

(3%)

 

 

5. 

Unia Polityki Realnej

6

(4%)

 

 

6. 

Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców

0

(0%)

 

 

7. 

Inicjatywa dla Polski

2

(1%)

 

 

8. 

Socjaldemokracja Polska

6

(4%)

 

 

9. 

Prawo i Sprawiedliwość

14

(9%)

 

 

10. 

Liga Polskich Rodzin

10

(6%)

 

 

11. 

Ogólnopolski Komitet Obywatelski 'OKO'

1

(0%)

 

 

12. 

Unia Wolności

5

(3%)

 

 

13. 

Polskie Stronnictwo Ludowe

7

(4%)

 

 

14. 

KPEiR-PLD

0

(0%)

 

 

15. 

Antyklerykalna Partii Postępu 'Racja'

0

(0%)

 

 

16. 

Polska Partia Narodowa

0

(0%)

 

 

17. 

Konfederacja 'Ruch Obrony Bezrobotnych'

2

(1%)

 

 

18. 

Zieloni 2004

0

(0%)

 

 

19. 

Narodowe Odrodzenie Polski

0

(0%)

 

 

20. 

Pozostałe komitety

1

(0%)

 

 

 

 

***************

Informujemy, że w tym roku przystąpiliśmy do II edycji programu "Moja Szkoła W Unii Europejskiej".

Tym razem będziemy poznawać zasady funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz różne rodzaje funduszy strukturalnych.

Zastanowimy się także nad szansami i zagrożeniami wynikającymi z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

**************

A oto nasza prezentacja poświecona funduszom strukturalnym. OBEJRZYJ!

Zachęcamy także do obejrzenia drugiej pracy na temat "Parlamentu Europejskiego" OBEJRZYJ!

 


Rok szkolny 2002/2003

JUŻ PO....

 

         Program „Moja szkoła w Unii Europejskiej” już za nami.

         Szkolny koordynator akcji, Sandra Kość z kl. III C ściśle współpracowała z osobami, które razem z nią startowały w konkursie. Byli to: Ola Grzybkowska, Ola Ostapiuk i Konrad Garnowski – wszyscy z kl. III C. Dbali oni o aktualne informacje na tablicy „europejskiej”.

W oparciu o nie oraz dodatkowe wiadomości ( np. ze strony internetowej programu lub z materiałów uzyskanych w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej) pani Renata Perz przygotowywała pytania na Szkolny Konkurs Wiedzy o UE. Konkurs składał się z 4 etapów (4 obszary tematyczne zgodne z programem). Można było do niego przystąpić w dowolnym momencie, a nieobecność na jednym z etapów nie dyskwalifikowała zawodnika. Zwycięzcy każdego z etapów byli nagradzani książkami o tematyce europejskiej. Rywalizację wzmagał fakt, że „ najlepsi z najlepszych”, czyli ci, którzy otrzymali najwięcej punktów po 4 etapach dostaną dodatkowe nagrody książkowe ( ich wręczenie nastąpi podczas uroczystego apelu kończącego rok szkolny).

          Konrad i Ola O. przygotowali audycję radiową na temat „euromitów”. Problematyką europejską zajmowaliśmy się także na lekcjach języka polskiego, historii, sztuki, wos-u, lekcjach wychowawczych i języków obcych ( po angielsku i niemiecku rozmawialiśmy o państwach UE i instytucjach unijnych).Odpowiadaliśmy na pytanie co to znaczy być Europejczykiem? Zajrzyj na stronę www.ceo.org.pl. Tam znajdziesz nasze wypowiedzi na ten temat. Natomiast w gazetce szkolnej „ Booom!” ( nr 6, kwiecień 2003 ) ukazał się artykuł prezentujący stanowisko uczniów klas III- ich w sprawie zysków i strat wynikających ze wstąpienia Polski do UE.

            Po  programie możemy powiedzieć – więcej wiemy, więcej rozumiemy!


REFERENDUM EUROPEJSKIE 

Przeprowadziliśmy szkolne referendum. Oto jego wyniki.

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 311

Liczba oddanych głosów: 146

W tym:

 • głosów nieważnych: 0

 • głosów ważnych: 146

Liczba głosów za przystąpieniem Polski do UE: 132

Liczba głosów przeciwko przystąpieniu Polski do UE: 14

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos


MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ

Informujemy, że w dniu 20.12.2002r. nasze gimnazjum przystąpiło do programu edukacyjnego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Istotą programu pod nazwą „Moja szkoła w Unii Europejskiej” jest prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych  na temat procesu integracji europejskiej, warunków członkostwa Polski  w UE oraz funkcjonowania  tematyki unijnej w świadomości młodzieży w wieku 13-19 lat. W programie oprócz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu biorą udział: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazeta Wyborcza” oraz portal internetowy Gazeta.pl.

 

Z uwagi na przystąpienie do programu rozpoczynamy działania informacyjne z czterech obszarów tematycznych:

 • Historia integracji europejskiej i funkcjonowania Unii Europejskiej ( styczeń 2003 )
 • Edukacja i praca w Unii Europejskiej ( luty 2003 )
 • Wspólny Rynek i euro ( marzec 2003 )
 • Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Europejskiej ( kwiecień 2003 ).

 

W ramach programu uczniowie i nauczyciele będą przygotowywali comiesięczne gazetki szkolne o wyżej wymienionej tematyce integracyjnej, zachęcamy do współpracy. Uczniowskie działania wspierać będą nauczyciele historii: pani Maria Biernat i  pani Renata Perz. Zamierzamy zorganizować comiesięczny konkurs dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej o tematyce unijnej. Zwieńczeniem naszego przystąpienia do programu będzie zorganizowanie szkolnego referendum na temat przystąpienia do UE: „ Unia europejska - Młodzi głosują”.

Wszelkie informacje uzyskacie w Szkolnym Centrum Europejskim naszego gimnazjum, czyli u Koordynatora Sandry Kość, uczennicy klasy IIIc, pani M. Biernat, pani R. Perz oraz na stronach www.mojaszkola@org.pl Zachęcamy do kontaktu i współpracy.

 


NA MARGINESIE PEWNEGO KONKURSU

  21 stycznia odbył się w naszej szkole konkurs na koordynatora akcji „ Moja szkoła w Unii Europejskiej”. W konkursowe szranki stanęło 4 kandydatów: Konrad Garnowski, Aleksandra Grzybkowska, Sandra Kość, Aleksandra Ostapiuk. Wszyscy z klasy IIIc. Jury w składzie: Przewodnicząca Komisji Konkursowej pani dyrektor Danuta Głowacka, członkowie: pani Elżbieta Zawierucha, pani Maria Biernat, pani Renata Perz dokonywało oceny kandydatów, którzy prezentowali się w trzech formach.

Pierwsze zadanie polegało na rozwiązywaniu testu z wiedzy o Unii Europejskiej. Czy wiecie, które z państw europejskich rozpoczęły proces integracji? Albo, kiedy Polska rozpoczęła negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii? Na te i kilka innych pytań musieli odpowiedzieć kandydaci. Jak się okazało test nie był łatwy, ale przecież rozwiązywali go specjaliści.

Druga część konkursu to autoprezentacja. I tu dały znać o sobie nerwy. Pocieranie rąk, kurczowe ściskanie kartek, zapominanie....języka w – oto przejawy wielkiej tremy. Próbując ją pokonać, kandydaci opowiadali o sobie, o tym co zrobili w tym semestrze dla klasy, dla szkoły,

O tym, jakie cechy predestynują ich do funkcji, o którą walczą. Jedynie zdenerwowaniem można tłumaczyć fakt, że uczniom III klasy gimnazjum brakowało słów, że mieli problemy ze zbudowaniem poprawnego zdania. Ta część konkursu wypadła najsłabiej. Nie lubimy się chwalić, czy nie potrafimy?...

Za to duże wrażenie zrobiła na jury ostatnia odsłona. Było to zadanie niespodzianka. Kandydaci mieli zaplanować przebieg ostatniego dnia szkolnego w I semestrze. Dostali do pomocy po 3 współpracowników. W ciągu 20 minut musieli dojść do porozumienia, ustalić wspólne stanowisko i przygotować scenariusz.

Pomysły były rożne: apel, dyskoteka, parodie programów TV, turniej rycerski, zawody sportowe, wybory miss i mistera szkoły. Kandydaci wykazywali się znajomością trudnej sytuacji ekonomicznej (bezpłatny pokaz walk rycerskich), zatroszczyli się o budżet szkoły (płatny poczęstunek w czasie dyskoteki), okazali wrażliwość na los innych (maskotki dla domu dziecka, jako bilet wstępu na zabawę).

Członkowie grup również oceniali swoich liderów podkreślając umiejętność współpracy, realizm, dobrą organizację pracy, pomysłowość i cechy przywódcze (ale nie despotyczne).

Każda przygoda, a mamy nadzieję, że ten konkurs był swego rodzaju przygodą, musi się kiedyś skończyć. Ta zakończyła się oceną zawodników, o czym poniżej.

Liczymy na to, że niezależnie od wyników konkursu w akcji wezmą udział wszyscy jego uczestnicy. Ich pasja i zaangażowanie mogą być zaraźliwe. Oby takimi „ chorobami zakaźnymi” zarazili jak największy krąg osób.

 

WYNIKI KONKURSU NA SZKOLNEGO KOORDYNATORA AKCJI

„MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ  

SANDRA KOŚĆ - 60,5 pkt. 

ALEKSANDRA OSTAPIUK - 59,5 pkt. 

ALEKSANDRA GRZYBKOWSKA - 46,5 pkt. 

KONRAD GARNOWSKI - 43,6 pkt.

 

 

Maria Biernat

Renata Perz